svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สปสช. เปิดอาการ “กลุ่มเสี่ยงโควิด-19” รับ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

01 เมษายน 2565
4.3 k

สปสช. เปิดอาการ “กลุ่มเสี่ยงโควิด-19” สามารถขอชุดตรวจ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ หน่วยบริการ พร้อมเผยช่องทางการติดต่อ

1 เมษายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเงื่อนไขให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา ขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดย ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มีอาการดังนี้..

 

  • ผู้ที่มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
  • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
  • หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
  • ตาแดง เป็นผื่น และถ่ายเหลว 
  • มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน
  • ก่อนมีอาการ 2-3 วัน สัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

 

สปสช. เปิดอาการ “กลุ่มเสี่ยงโควิด-19” รับ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 แนวทางการรับชุดตรวจ ATK 

  • คัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน แอปฯเป๋าตัง
  • หากผลประเมินว่าเป็น กลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจคนละ 2 ชุด ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK ได้แก่ ร้านยา, คลินิกพยาบาล, คลินิกกายภาพบำบัด, หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง

 

กรณี ผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน นำบัตรประชาชนไปทำแบบคัดกรองได้ที่หน่วยบริการ จะได้รับชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุดต่อครั้ง เมื่อตรวจแล้วขอให้บันทึกผลตรวจในระบบทันที และหากจำเป็นต้องตรวจอีก ก็สามารถขอรับชุดตรวจได้โดยเว้นระยะห่าง 10 วัน 

 

สำหรับ หน่วยบริการที่ร่วมแจก ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์สปสช. หรือ คลิกที่นี่ โดยขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง อย่าเพิ่งขอรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี ไปเก็บไว้ล่วงหน้า

 

สปสช. เปิดอาการ “กลุ่มเสี่ยงโควิด-19” รับ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso คลิกที่นี่

 

สปสช. เปิดอาการ “กลุ่มเสี่ยงโควิด-19” รับ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 

แอดไลน์ สปสช.