svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่มวันนี้ (1มี.ค.)

01 มีนาคม 2565
504

เปิดขั้นตอน การรับ "ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยตนเอง" หรือ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยง สปสช.แจกฟรีในเฟส 2 ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค.65

1 มีนาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มแจก ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit (ATK) ในเฟส 2 สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยกระจายผ่านหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 2,000 แห่ง

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สำหรับชุดตรวจ ATK ที่กระจายในวันที่ 1 มี.ค.นี้  เน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดภาระหรือผลกระทบในการจัดหาของประชาชน โดยเพิ่มจำนวนประชาชนที่จะเข้าถึงบริการให้มากขึ้น 

 

ชุดตรวจ ATK ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ

 

เปิดขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่มวันนี้ (1มี.ค.)

โครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK เพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการผ่าน แอปฯเป๋าตัง  สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลด แอปฯเป๋าตัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/link/paotang-ktbwallet 

 

 แนวทางการรับชุดตรวจ ATK 

 • คัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน แอปฯเป๋าตัง
 • หากผลประเมินว่าเป็น กลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจคนละ 2 ชุด ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK ได้แก่ ร้านยา, คลินิกพยาบาล, คลินิกกายภาพบำบัด, หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง
 • กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนไปขอรับโดยตรงได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 

เปิดขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่มวันนี้ (1มี.ค.)

 กรณีมีสมาร์ทโฟน  มีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก กระเป๋าสุขภาพ เลือก “ฟรี ชุดตรวจโควิด”
 • ทำแบบประเมินความเสี่ยง
 • หากเป็นกลุ่มเสี่ยง ระบบจะให้ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้านภายในวันนั้น
 • เดินทางไปรับพร้อมมือถือที่มีแอปเป๋าตัง เพื่อใช้สแกน QR Code ของหน่วยบริการ
 • จะได้รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด นำกลับมาตรวจและบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง

 

 กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน  มีขั้นตอนดังนี้

 • โทร.1330 ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
 • เดินทางไปที่หน่วยบริการพร้อมบัตรประชาชนแล้ว ทำประเมินความเสี่ยง
 • หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด และนำกลับมาตรวจและแจ้งผลตรวจกับตัวแทนหน่วยบริการเพื่อบันทึกผลตรวจให้

 

เปิดขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่มวันนี้ (1มี.ค.)