หมอนิธิ เปิดแนวทางการรับมือ โควิด-19 ในกลุ่มประชากรเด็ก แนะเปิดการเรียนตามปรกติ เหตุเด็กปรกติจะไม่ป่วยโควิดรุนแรง ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัวควรรับวัคซีน 3 เข็ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 มีนาคม 2565 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “Nithi Mahanonda” แนวทางการรับมือกับ โควิด-19 ในกลุ่มประชากรเด็กและเยาวชน ว่า..

 

“ สงคราม COVID19 เปลี่ยน กลยุทธ์ต้องปรับ ”

การรับมือกับโรคระบาดทางเดินหายใจจาก โควิด-19 ในกลุ่มประชากรเด็กนั้น  สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ควรให้เปิดเรียนเป็นปกติ เพราะในเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวจะไม่ป่วยหนัก และไม่เสียชีวิตง่ายๆ แม้จะได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนเลย

 

หมอนิธิ แนะควรเปิดเรียนปรกติ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม
 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยง ยังคงต้องให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังในบ้านเดียวกัน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังเหล่านั้นต้องได้รับวัคซีน 3 เข็มเป็นอย่างน้อย

 

 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ รณรงค์ให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็มเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนกับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทางเว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ คลิกที่นี่

 

  • การฉีดวัคซีนทางเลือก Sinopharm สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดสละ 550 บาท ชำระเงิน ณ วันฉีด กดลงทะเบียนนัดหมายเมนู “วัคซีนซิโนฟาร์ม”
  • การฉีดวัคซีนหลัก Pfizer หรือ AstraZeneca เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง จนถึง 31 มีนาคม 2565 กดลงทะเบียนนัดหมายเมนู “วัคซีนหลัก”

 

หมอนิธิ แนะควรเปิดเรียนปรกติ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม