svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เด้ง! นอภ.รามัน จ.ยะลา ปมอมเงินโควิด-19

24 มีนาคม 2565
322

เด้งฟ้าผ่า! นายอำเภอรามัน จ.ยะลา ช่วยราชการกรมการปกครอง คาดปมถูกชาวบ้านร้องเรียนกรณีอมเงินช่วยเหลือโควิด-19

24 มี.ค.65 ที่จังหวัดยะลามีคำสั่งย้ายด่วนนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน จ.ยะลาให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง มีผลวันที่ 25 มี.ค.65

เด้ง! นอภ.รามัน จ.ยะลา ปมอมเงินโควิด-19

เนื่องจากมีหนังสือคำสั่ง กรมการปกครอง ที่ 554/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ เนื้อหา ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงให้ นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.รามัน จ.ยะลา ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงนามโดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

เด้ง! นอภ.รามัน จ.ยะลา ปมอมเงินโควิด-19

โดยการสั่งย้ายครั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากประเด็นที่มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอรามัน ซึ่งมีอยู่16ตำบล เคยร้องเรียนและให้มีการตรวจสอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด- 19 ทั้งในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน และเงินอุดหนุนที่ให้มีการจัดซื้อข้าวกล่องสำหรับผู้ที่กักตัวและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงโควิด-19 เนื่องจากอ.รามันเป็นหนึ่งในพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ จ.ยะลา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีหนังสือคำสั่งย้ายนายอำเภอรามัน จ.ยะลา ออกมาก็ไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่นายอำเภอรามันเบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อได้