ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ PM2.5 ประจำวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 12 จังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 07:00 น สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้แก่

 1. จ.เชียงราย
 2. จ.แม่ฮ่องสอน
 3. จ.น่าน
 4. จ.ลำพูน
 5. จ.ลำปาง
 6. จ.แพร่
 7. จ.สระบุรี
 8. จ.บึงกาฬ
 9. จ.หนองคาย
 10. จ.นครพนม
 11. จ.กาฬสินธุ์
 12. จ.อุบลราชธานี 

 

สถานการณ์ PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด

สำหรับภาคอื่นๆ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 26 - 88 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 30 - 103 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 15 - 52 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 14 - 30 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 11 - 19 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 15 - 34 มคก./ลบ.ม.

 

สถานการณ์ PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด

คำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

สถานการณ์ PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

 

สถานการณ์ PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด