svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผลสำเร็จการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์สนามบินเบตง "นายกฯ" มอบความสุขให้คนใต้

30 มกราคม 2565

โฆษกรัฐบาล ย้ำผลสำเร็จการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์สนามบินเบตง "นายกฯ" มอบความสุขให้คนใต้ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

30 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำถึงผลสำเร็จการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ให้เที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำ โดยสายการบินนกแอร์  เส้นทางดอนเมือง - เบตง - ดอนเมือง ใช้สนามบินเบตงเป็นเที่ยวบินแรกเมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 65) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตง ว่า เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ถือเป็นผลงานของรัฐบาลที่ต้องการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า ผลสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องชาวเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่นอกจากจะเพิ่มทางเลือกการเดินทางมากกว่าเดิมแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ถือเป็นการมอบความสุขให้พี่น้องภาคใต้ พร้อมกับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สนามบินเบตงเกิดประโยชน์สูงสุด ให้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อย่างเคร่งครัดด้วย

“การก่อสร้างสนานบินเบตง เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม  และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษลักษณะเฉพาะ เพื่อให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนประกอบด้วยอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  “เมืองเกษตรอุตสาหกรรม” อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส “เมืองเชื่อมการค้าชายแดน” และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา “ต้นแบบของเมืองท่องเที่ยว” ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อกระจายการพัฒนาและความเจริญ ลงสู่ท้องถิ่นทำให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งจากนี้ จะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ใน 2 เส้นทางตามที่ได้มีการขออนุญาตทำการบิน คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ทั้งนี้ แม้ขณะนี้ ยังไม่มีเที่ยวบินประจำ แต่สนามบินเบตงก็สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จอีกผลงานของรัฐบาลในการพัฒนาภาคใต้ของไทย" นายธนกร กล่าว