วิษณุ รับ ทบทวนแต่งตั้งสราวุธ นั่งที่ปรึกษาสำนักงานศาลยุติธรรม-ผู้ทรง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ แต่ต้องเป็น หน่วยงานต้นสังกัดยื่นทบทวน บอกรัฐบาลมีเพียงหน้าที่นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาสนองพระบรมมาราชโองการ โปรดเกล้าฯเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีการเรียกร้องให้ทบทวนการแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล  ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยพลการ

 

อันเป็นการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรณีการแต่งตั้งนายสราวุธ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่า ต้องให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องเสนอมา 

 

"วิษณุ" รับทบทวนตั้ง "สราวุธ"นั่งสภาม.สงขลานครินทร์-บอร์ด DSI

เพราะทั้งหมดที่ตั้งนายสราวุธขึ้นมา ไม่ใช่เป็นการเลือกจากข้างบน การที่เป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ จะต้องมีคณะกรรมการสรรหา  

 

หน้าที่ของรัฐบาลคือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาสนองพระบรมมาราชโองการ โปรดเกล้าฯ หรือการตั้งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นเรื่องที่บอร์ดจะเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีหรือเจ้ากระทรวงขึ้นมา

 

"วิษณุ" รับทบทวนตั้ง "สราวุธ"นั่งสภาม.สงขลานครินทร์-บอร์ด DSI

 

ทั้งนี้นายวิษณุ ยอมรับว่าการทบทวนทำได้ แต่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ตั้งต้นเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนได้มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่ว่านายสราวุธ ติดคำสั่งศาลฎีกานั้น จากที่ได้รับรายงานขณะนี้ยังไม่มีการลงโทษอะไรชัดเจน แต่ที่สำคัญคือนายสราวุธไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือข้าราชการตุลาการ เป็นเพียงข้าราชการธุรการสำนักงานศาลยุติธรรม

ซึ่งก่อนหน้านี้นายสราวุธ เป็นผู้พิพากษามาก่อนหลายปี แต่ราว 10-20 ปีที่แล้ว ได้โอนไปเป็นข้าราชการธุรการ ในตำแหน่งรองเลขา และขึ้นมาเป็นเลขานุการศาลยุติธรรม ไม่ใช่ผู้พิพากษานั่งบัลลังก์ตัดสินคดีไม่ได้ แต่หากจะกลับไปเป็นผู้พิพากษา ตามกฏหมายระบุว่า จะต้องกลับไปในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม จึงตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานศาลยุติธรรม ไม่ใช่ที่ปรึกษาศาล

 

"วิษณุ" รับทบทวนตั้ง "สราวุธ"นั่งสภาม.สงขลานครินทร์-บอร์ด DSI

 

ส่วนจะไม่มีปัญหาภายหลังใช่หรือไม่นั้น นายวิษณุ ระบุว่า เท่าที่ได้รับรายงานขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเป็นการนำตุลาการมาจะต้องมีการขออนุญาต