svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เลขาธิการป.ป.ช.เผยมีเรื่องร้องเรียน "นายกฯ-วิษณุ"ผิด157

27 มกราคม 2565

เลขาธิการป.ป.ช.เผยมีเรื่องร้องเรียน นายกฯ และรองนายกฯ วิษณุ ทำผิดม.157 ม.91 เข้ามาที่ป.ป.ช. โดยการตรวจสอบเป็นไปตามกระบวนการทั่วไป

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการ ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 มีผู้ร้องมายื่นต่อป.ป.ช.เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยกระบวนการหลังจากที่มีการยื่นคำร้องต่อป.ป.ช.แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนปกติ แต่หลังจากวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป มีการแก้ไขกฎหมาย ในกรณีนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบหน่วยงานไหนโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเข้ามาที่ ป.ป.ช. เรื่องจะถูกส่งไปที่สํานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ สตม. และหลังจากนั้นก็จะมีการไต่สวนถ้าเห็นว่ามีมูลก็จะเสนอต่อกรรมการป.ป.ช.ต่อไป

 

เลขาธิการป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามกฎหมายป.ป.ช.ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ร้องได้

นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช.

สำหรับกรณีดังกล่าว ปรากฎในสื่อมวลชนสำนักหนึ่งรายงานว่า ผู้ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อป.ป.ช.เป็นผู้พิพากษา 3 คน โดยสื่อมวลชนสำนักดังกล่าวรายงานมูลเหตุมาจากกรณีที่ทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนต่างๆ นอกสำนักงานมากมายกว่า 16 ตำแหน่ง ทั้งๆ ที่ นายสราวุธ นั้น อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ตามคำสั่งประธานศาลฎีกา และมีการส่งเรื่องมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ให้รับดำเนินการสอบสวนแล้ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธาน ก.ตร. ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยแต่งตั้งให้ นายสราวุธ ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ด้านวินัยของตำรวจ 

 

ส่วนนายวิษณุ เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีชื่อนายสราวุธ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุติ โดยนายวิษณู เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ

 

นายวิษณุ แต่งตั้งนายสราวุธ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกรรมการผู้คดีพิเศษ  ซึ่งนายวิษณุ เป็นประธานกรรมการคดีพิเศษ 

 

11 ม.ค.65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่พล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ ร่วมประชุม มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการไฟฟ้านครหลวง โดยนายสราวุธ ดำรงตำแหน่งกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ต่ออีก 1 สมัย

 

ผู้ร้อง จึงขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 91 และชี้มูลว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองข้างต้นเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ด้วย