DSI รับเรื่องร้องเรียนขอให้ดำเนินคดี "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" กก.นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ กก.แร่แห่งชาติ ออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับ บ. อัคราฯ ผิดพ.ร.บ.แร่ 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กองฮั้วประมูล) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีหนังสือแจ้งนางอารมณ์ คำจริง ผู้แทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เพื่อแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น และขอเชิญไปให้ถ้อยคำ

 

ตามที่ กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ มีหนังสือ ลงวันที่ 8 ก.ย.64 และ 28 ก.ย.64 ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้องเรียนขอให้ดำเนินคดี กรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะกรรมการแร่แห่งชาติ ออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการประกาศเขตแหล่งแร่ และไม่มีการเปิดประมูล(พ.ร.บ.แร่ 2560) นั้น กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว เป็นสำนวนสืบสวนที่254/2564

DSI รับสอบคดี "สุริยะ" ออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้ บ.อัคราฯ

DSI รับสอบคดี "สุริยะ" ออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้ บ.อัคราฯ

จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและขอให้ท่านไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ถ้อยคำและส่งมอบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 8 ก.พ.64  โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ1

 

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ แกนนำกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจาก DSI แล้ว ถือว่าเป็นข่าวดีของภาคประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองคดีฮั้วDSIสอบสวน"สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ"เอื้อบ.เหมืองทองคำ

DSI รับสอบคดี "สุริยะ" ออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้ บ.อัคราฯ