กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา "นกแอร์" บินเส้นกรุงเทพ-เบตง-หาดใหญ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งรัดการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยเร็ว

 

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง

ล่าสุดที่ประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน สายการบินนกแอร์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเบตง

 

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง

 

ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รายงานว่า จะสามารถออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตง ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ ที่ผ่านมา ได้อนุมัติเส้นทางบินกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

ด้านสายการบินนกแอร์ ยืนยัน ความพร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ ทำประกันที่นั่ง ร้อยละ 75

 

ในส่วนของขีดความสามารถท่าอากาศยานเบตง มีความยาวทางวิ่งขนาด 30 คูณ 1,800 เมตร รองรับอากาศยานขนาดไม่เกิน 80 ที่นั่ง ลาดจอดเครื่องบินรองรับได้จำนวน 3 ลำ

 

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง

 

อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 300 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 800,000 คนต่อปี อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS และเครื่อง X-Ray 4 เครื่อง และทางเข้า-ออก Airside 4 จุดและอุปกรณ์ความปลอดภัยสนามบินตามมาตรฐานสากล

 

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง