มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด) จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด) ภรรยาคู่ชีวิตของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้รับเกียรติจากคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2557 ในฐานะกรรมการของมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พร้อมทั้งคณะ เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ที่บ้านรั้วเขาควาย (บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านนวธานี)

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดนิทรรศการ อ.ถวัลย์ ดัชนี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประมาณปลายปีนี้ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด)  จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดนิทรรศการ อ.ถวัลย์ ดัชนี

บ้านรั้วเขาควาย เป็นสถานที่ที่ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2544 สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ส่วนตัวใช้เป็นที่พักอาศัย ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด) ภรรยาคู่ชีวิตมาเป็นระยะเวลานานกว่า 32 ปี นิทรรศการเชิดชูเกียรติของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นั้นจะมีการนำภาพวาดผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ในส่วนที่คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด) เป็นเจ้าของมาแสดง งานนี้จะแสดงเฉพาะภาพวาดของจริงเท่านั้นไม่มีการนำภาพพิมพ์ หรือภาพ COPY มาแสดง

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดนิทรรศการ อ.ถวัลย์ ดัชนี

คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญจากมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ให้แสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และให้เวลาเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการกว่า 1 ปี กราบขอบพระคุณ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เป็นอย่างสูง