กรุงเทพมหานคร จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองแสนแสบระยะเร่งด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม

 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

 

กทม. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานครมีแนวทางการแก้ไขน้ำเสียในคลองแสนแสบระยะเร่งด่วน โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขน้ำเสียจากชุมชน โดยจะสำรวจการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งของชุมชน รวมทั้งจัดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการจัดการน้ำเสียครัวเรือน จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียในชุมชนหรือกลุ่มเยาวชน

 

 

กทม. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ

ส่วนแนวทางการแก้ไขน้ำเสียจากสถานประกอบกรุงเทพมหานครจะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำรวจการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งของสถานประกอบการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ด้านการแก้ไขน้ำเสียจากการเดินเรือ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการต่อเรือไฟฟ้า 12 ลำ และก่อสร้างท่าเทียบเรือ 8 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างบริหารจัดการเดินเรือ ตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองถึงสำนักงานเขตมีนบุรี และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบเรือเป็นเรือไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการแก้ไขน้ำเสียในคลองแสนแสบ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจพื้นที่ จัดชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองและน้ำที่มาจากชุมชน สถานประกอบการ และการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย รวมทั้งประสาน SCG ติดตั้งนวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย ในชุมชนริมคลองต้นแบบ

 

กทม. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ

 

นำร่อง 2 ชุมชน ณ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา มีจำนวนครัวเรือน 138 ครัวเรือน ประชากร 1,100 คน โดยจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา มีจำนวนครัวเรือน 1,350 ครัวเรือน ประชากร 3,710 คน จะติดตั้งบ่อดักไขมัน และถังหมักรักษ์โลก

 

สำหรับคลองแสนแสบมีคลองสาขา 101 คลอง แหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองแสนแสบมาจากชุมชนและบ้านเรือนร้อยละ 70 จากสถานประกอบการต่างๆ ร้อยละ 29 และจากการเดินเรือร้อยละ 1 โดย 10 อันดับแรกของคลองที่ค่าน้ำเสียมีระดับสูง ประกอบด้วย

1.คลองลาดพร้าว

2.คลองบางเตย

3.คลองบางชัน

4.คลองจั่น

5.คลองลำพังพวย

6.คลองระหัส

7.คลองครุ

8.คลองกุ่ม

9.คลองหลอแหล

10.คลองเจ้าคุณสิงห์