การสู้รบระหว่างกะเหรี่ยง-เมียนมา สงบลงเข้าวันที่ 3 นักเรียนไปโรงเรียนได้ แต่ผู้ปกครองยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบยังคงสงบเงียบเป็นวันที่ 3 ระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมา กับฝ่ายทหารเมียนมาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน บ้านมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก (19 ม.ค. 65) ทางโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

กะเหรี่ยง-เมียนมา สู้รบสงบเข้าวันที่ 3 โรงเรียนเปิดได้ปกติ

โดยมีนักเรียนไปโรงเรียนประมาณ 200 คน จากนักเรียนกว่า 300 คน โดยให้ยึดหลักตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่นักเรียนจำนวน กว่า 100 คน ยังไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครองบางคนยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์สู้รบ

กะเหรี่ยง-เมียนมา สู้รบสงบเข้าวันที่ 3 โรงเรียนเปิดได้ปกติ

ส่วนผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาขณะนี้ กว่า 700 คน ยังคงปักหลักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย แถบบ้านมินลาปัน บ้านผาลูน้อย บ้านผาลูใหญ่ ฝั่งเมียนมา ตรงข้าม ต.มหาวัน โดยสร้างเพิงพักตามริมแม่น้ำเมย และแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ยังไม่สามารถกลับไปในหมู่บ้านได้ เพราะกลัวทหารฝั่งเมียนมา ส่วนผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเขตไทยบ้านมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน และอยู่ภายใต้การดูแลของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อ.แม่สอด ซึ่งลดลงไปจำนวนมาก หลังจากการสมัครใจกลับไป

กะเหรี่ยง-เมียนมา สู้รบสงบเข้าวันที่ 3 โรงเรียนเปิดได้ปกติ