svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

วธ. เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ช่วยศิลปินอายุเกิน 65 ปีที่รับผลกระทบโควิด

18 มกราคม 2565
555

ข่าวดี! วธ.เปิดลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยา" ศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง ที่อายุเกิน 65 ปี ที่รับผลกระทบโควิด โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ม.ค.นี้

     ต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆ ให้ต้องประสบความยากลำบากในการประกอบอาชีพ หนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกลุ่ม คือ ผู้มีอาชีพวงการบันเทิง โดยเฉพาะศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอายุเยอะ หรือไม่ได้มีผลงานออกมาเป็นเวลานาน แต่ล่าสุดกลุ่มคนนี้เหล่านี้กำลังจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาแล้ว 

 

     วันนี้ (18 ม.ค.) นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

     โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม ได้แก่ 

 

 นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

     1. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 2.สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 3. สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 4. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย 5. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย(TGA) 6. สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) 7. สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 8. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 9. สมาคมส่งเสริมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย 10. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์

 

     11. สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ 12. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง 13. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย 14. สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย 15. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (RTBPF)16. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง 17. สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย 18. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 19. สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย 20.สมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทย

 

     21. สมาคมลิเกประเทศไทย 22. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย 23. สมาคมอุปรากรจีน 24. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา 25. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา 26. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ 27. สมาคมหมอลำอีสาน 28. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ และ 29.สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย 

 

วธ. เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ช่วยศิลปินอายุเกิน 65 ปีที่รับผลกระทบโควิด
 

     นายประสพ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปี ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 29 สมาคมข้างต้น สามารถไปติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาที่สมาคมต่างๆ ในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ม.ค. นี้  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 

     หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม หรือ เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th ทั้งนี้ วธ.จะประสานงานกับ 29 สมาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลและจำนวนกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีที่ได้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเสนอของบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากรัฐบาลต่อไป 

 

วธ. เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ช่วยศิลปินอายุเกิน 65 ปีที่รับผลกระทบโควิด