svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รีบลงทะเบียน! รับเงินเยียวยารอบใหม่ โอนรอบแรก 7 ม.ค.นี้

05 มกราคม 2565
22.3 k

รีบลงทะเบียน! รับเงินเยียวยารอบใหม่ คนละ 5,000 บาท กลุ่มคนกลางคืน อาชีพทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โอนรอบแรก 7 ม.ค.นี้

หลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติเงินเยียวยาให้กับคนทำงานกลางคืน และอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 

 

คืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปิน

 

รีบลงทะเบียน! รับเงินเยียวยารอบใหม่ โอนรอบแรก 7 ม.ค.นี้

 

สำหรับอาชีพอิสระ และคนกลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 www.sso.go.th

คุณสมบัติเงื่อนไขผู้สมัคร

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีสัญชาติไทย
 • ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • ผู้รับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริง จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กลุ่มคนบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียว 5,000 บาทต่อไป

 

รีบลงทะเบียน! รับเงินเยียวยารอบใหม่ โอนรอบแรก 7 ม.ค.นี้

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 2. เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
 3. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ เลขประจำตัวประชาชน , เลขหลังบัตรประชาชน , คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อีเมล์ (ถ้ามี)
 4. จากนั้นกดตรวจสอบ
 5. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 6. กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
 7. เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
 8. ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?
 9. กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"
 10. หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

 

ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย ได้โดยคลิกที่นี่

 

รีบลงทะเบียน! รับเงินเยียวยารอบใหม่ โอนรอบแรก 7 ม.ค.นี้