นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 หน่วยงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 หน่วยงาน

นายกฯ เปิดโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มและเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้การศึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เด็กจำนวนมากหลุดจากระบบการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการติดตามนักเรียน นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หลังจากที่หลุดจากระบบไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ด้วยการสร้างความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานและการติดตามผลจากดำเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่เกิดจากการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากนี้ จะคืนโอกาสให้กับเด็กๆ และสร้างโอกาสให้กับสังคม โดยการพาเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 2565 นี้ ในการเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ หากเด็กได้รับโอกาส ได้มีอนาคตที่ดี ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยตั้งเป้าตัวเลขเด็กหลุดระบบต้องเป็นศูนย์

นายกฯ เปิดโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”