รัฐบาล เพิ่มวันลาคลอดให้ข้าราชการหญิง ร่วม 6 เดือน รับเงินเดือน 50% ข้าราชการชายให้ลาได้ 15 วัน พร้อมขยายบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเลี้ยงเด็กอายุ 0 - 3 ปี 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 มกราคม 2565  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสร ถึง มาตรการส่งเสริมสตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่

 

1.จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  โดยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยขยายให้สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับอายุ 0 - 3 ปี  และมีการขยายเวลาเปิด – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของคนทำงานตามบริบทของพื้นที่

 

2.ส่งเสริมการลาของสามีซึ่งเป็นข้าราชการชาย เพื่อช่วยภรรยา ดูแลบุตรหลังคลอด ให้ข้าราชการชายมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ เป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันทำการ

 

รัฐบาลเพิ่มวันลาคลอดให้ขรก.หญิง ร่วม6เดือน รับเงินเดือน50%

3.ขยายวันลาคลอดของแม่(ข้าราชการหญิง)เดิมลาคลอดได้ 90 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 วัน เป็น 98 วัน เมื่อครบ 98 วันแล้วสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน  โดยได้รับเงินเดือนร้อยละ50 ของเงินเดือน รวมวันลาคลอดทั้งสิ้น 188 วัน หรือ ประมาณ 6 เดือน

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เพิ่มบทบาทผู้ชายในการมาช่วยเลี้ยงดูบุตร และยังสอดคล้องหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี