กรุงเทพมหานคร โดยกองโรงงานช่างกล ออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ลดปัญหาฝุ่นลดมลพิษ PM2.5

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรุงเทพมหานคร โดยกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ได้ดำเนินการตามแผนแนวทางการลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้รถราชการในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่ให้บริการแก่สำนักงานเขต ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ รวมถึงระบบช่วงล่างและระบบส่งกำลังของรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิด

กทม. จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสภาพรถ ลดฝุ่น PM2.5

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และให้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ทุก 6 เดือน

กรณีพบมลพิษเกินมาตรฐานให้แก้ไขทันที พร้อมทั้งให้กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือจอดรถรอรับ-ส่ง ตลอดจนให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ลดปัญหาฝุ่นลดมลพิษ PM2.5

กทม. จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสภาพรถ ลดฝุ่น PM2.5

หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5 กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ได้ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ณ สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 47 คัน

กทม. จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสภาพรถ ลดฝุ่น PM2.5