ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันนี้เกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

 

กทม. เผยค่า PM2.5 เช้าวันนี้  ตรวจพบเกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่

ตรวจวัดได้ 22-53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 1 พื้นที่ คือเขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 53 มคก./ลบ.ม.

 

 

กทม. เผยค่า PM2.5 เช้าวันนี้  ตรวจพบเกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กทม. เผยค่า PM2.5 เช้าวันนี้  ตรวจพบเกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่

 

คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

  • 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศปานกลาง
  • 7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์จะดีในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม หลังจากนั้นจะมีแนวโน้มของฝุ่นละอองที่ลดลง