ครม.เห็นชอบงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 66 จำนวน 1,109 ล้านบาท ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,109 ล้านบาท ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จะดำเนินงานระยะยาวระหว่างปี พ.ศ.2566 – 2570

สวนสัตว์แห่งใหม่นี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิดจัดทำเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ครบถ้วนในระดับสากล

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

 

ครม.เห็นชอบงบ 1,109 ล้านบาท สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทาน

แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย

  1. พื้นที่สวนสาธารณะ
  2. พื้นที่ส่วนพาณิชย์
  3. พื้นที่ส่วนป้องกันน้ำท่วม
  4. พื้นที่ส่วนวิจัย
  5. พื้นที่ส่วนจอดรถ
  6. พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลีย โซนอเมริกาใต้ และสวนสัตว์เด็ก