กทม.เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการจัดงานเลี้ยง งานแต่ง งานสัมมนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่มีความจำเป็นต้องจัดงานในช่วงนี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร เช็กรายละเอียดกันตรงนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานข่าวดีๆ จากเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมงานเลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า 

..

"ควบคุมงานเลี้ยงไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ กทม. แนะเจ้าภาพ และเจ้าของสถานที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มการระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

.

ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน โดยให้ผู้จัดและเจ้าของสถานที่จัดเลี้ยง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 

กทม. เปิดหลักเกณฑ์การจัดงานต่างๆ ในช่วงโควิด ต้องทำอย่างไรบ้าง
 

ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศ การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดโดยให้ลดการดื่มกินให้น้อยที่สุด และการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้แออัด

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน"

 

กทม. เปิดหลักเกณฑ์การจัดงานต่างๆ ในช่วงโควิด ต้องทำอย่างไรบ้าง

กทม. เปิดหลักเกณฑ์การจัดงานต่างๆ ในช่วงโควิด ต้องทำอย่างไรบ้าง
ขอขอบคุณ : เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด