ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันสายพันธุ์ "โอมิครอน" ในแต่ละสูตร ผู้ที่ฉีด sv+sv และ az+az ควรฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 ดีที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ด้วยการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3  ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า 

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผย ไฟเซอร์เข็ม 3 ต้าน"โอมิครอน"ได้ดี

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ = 587 GMT  
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,002 GMT  
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 507 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,143 GMT  
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 531 GMT

 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 121 GMT 
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 674 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 917 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 521 GMT

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผย ไฟเซอร์เข็ม 3 ต้าน"โอมิครอน"ได้ดี

ดังนั้น ผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลต้าและโอมิครอน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด