พาณิชย์ ขานรับ นายกฯ ควบคุมราคา ATK ยันติดตามราคาและการจำหน่ายมาตลอด ตั้งแต่สาธารณสุข อนุญาตให้ขายได้ ชี้ ช่วงที่ผ่านมาราคาสูงขึ้น เพราะของขาดตลาด แต่ขณะนี้ราคาปกติแล้ว คาดราคาจะทรงตัวหรือลดลงอีก หากของเข้ามามาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 มกราคม 2565  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาและสถานการณ์จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพราะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น เพราะความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาและการจำหน่าย ATK อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ขายได้ในท้องตลาด ทั้งการขายตามร้านขายยาทั่วไป และการขายผ่านออนไลน์          

 

ถ้าประชาชนพบเห็นผู้ค้ารายใด ขายราคาแพงเกินสมควร หรือค้ากำไรเกินควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจริง จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

มัลลิกา บุญมีตระกูล

ทั้งนี้นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้รายงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า จากการติดตามราคาและสถานการณ์การขาย ATK พบว่า ในช่วงปลายปีต่อต้นปี บางยี่ห้อราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะความต้องการใช้ที่สูงขึ้น และสินค้าอยู่ระหว่างการสั่งซื้อ และจัดส่ง ทำให้สินค้ามีน้อย แต่ขณะนี้ ราคาลดลงมาอยู่ในระดับปกติแล้ว โดยทางออนไลน์ ราคามีตั้งแต่ชุดละ 38 บาท 45 บาท 73 บาท หรือกว่า 100 บาท ส่วนร้านขายยา ราคาหลากหลายเช่นกัน ตั้งแต่ชุดละ 40 บาท 95 บาท หรือกว่า 100 บาท คาดว่า ราคาจะทรงตัวในระดับนี้ หรืออาจจะลดลงได้อีก หากมีการนำเข้ามาขายในตลาดมากขึ้น          

พาณิชย์ ขานรับ นายกฯ ควบคุมราคา ATK ชี้ เหตุก่อนหน้านี้ราคาขึ้นเพราะของขาด

สำหรับสถานการณ์ชุดตรวจ ATK Home use รายงานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ามีจำนวนผู้ผลิตและผู้นำเข้าประเภทได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา( อย.) ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน 140 ราย รวม 170 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผู้ผลิต 2 ราย ผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้า 138 ราย รวม 168 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำหน่ายแล้ว 62 ราย 63 ผลิตภัณฑ์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือเชื้อก่อโรค COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits ) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ทำให้สามารถจำหน่ายได้ทุกช่องทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองให้มากขึ้น

พาณิชย์ ขานรับ นายกฯ ควบคุมราคา ATK ชี้ เหตุก่อนหน้านี้ราคาขึ้นเพราะของขาด

ส่วน องค์การเภสัชกรรม (อภ.)(GPO) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำหน่ายชุดตรวจ ATK Home use ภายใต้โครงการ "ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย" ในราคาชุดละ 40 บาท โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ในราคากล่องละ 800 บาท (20 ชิ้นต่อกล่อง) เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้น ทั้งนี้รายงานระบุว่า ในระยะต่อไปทางองค์การเภสัชกรรม จะกระจายชุดตรวจ ATK ผ่านตัวแทนจำหน่ายของ GPO ที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย

 

รายงานจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า ปัจจุบันราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก อย. เพิ่มขึ้น และมีการนำเข้ามาจำนวนหลายราย ทำให้สินค้าในท้องตลาดมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับโครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น สปสช. แจก ATK ฟรี  หรือโครงการ "ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย" ของ GPO ส่งผลให้ประชาชนชะลอการซื้อ โดยปัจจุบันราคาจำหน่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65) ร้านขายยา ราคาอยู่ที่ 40 – 350 บาท/ชิ้น ส่วนช่องทางออนไลน์ ราคาอยู่ที่ 38 – 390 บาท/ชิ้น

 

ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK ถือเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศ คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และยังใช้มาตรการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจ ATK โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ต้องแจ้งข้อมูลสินค้า ต่อกรมการค้าภายใน ทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ทางการค้า เลขรหัสสินค้า ล็อตที่ผลิต ขนาดบรรจุ กำลังการผลิต แหล่งนำเข้า ปริมาณการผลิต นำเข้า จำหน่าย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย และหากขายราคาสูงเกินสมควร หรือค้ากำไรเกินควร จะมีความผิดมาตรา 29  ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พาณิชย์ ขานรับ นายกฯ ควบคุมราคา ATK ชี้ เหตุก่อนหน้านี้ราคาขึ้นเพราะของขาด