svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมดูแลปชช.ช่วงปีใหม่ให้ปลอดภัย

08 มกราคม 2565

“นิพนธ์ บุญญามณี” นำคณะตระเวนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนเทศบาลปีใหม่ พอใจอุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิต ลดลง 15 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

8 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณจุดตรวจทางหลวงหมายเลข 41 กม. ที่ 233+800 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม. อส.และจิตอาสาร่วมต้อนรับ

 

"นิพนธ์"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมดูแลปชช.ช่วงปีใหม่ให้ปลอดภัย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ (8ม.ค.) ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจทุกคน และถือโอกาสนี้ นำความห่วงใยและความปรารถนาดีจากคณะรัฐมนตรี เพื่อมาขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละที่ช่วยว่าดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่องเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ทำให้สถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนลดลดปีนี้ลดลง 15 %

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าถ้ารักษามาตราฐานนี้ไว้ เป้าหมายในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ. 2570 สามารถทำได้อย่างแน่นอน ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

 

"นิพนธ์"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมดูแลปชช.ช่วงปีใหม่ให้ปลอดภัย

"ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มกำลัง ด้วยความเสียสละ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และขอให้นำมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ นำมาลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด–19 อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง" รมช.มหาดไทย กล่าว

 

"นิพนธ์"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมดูแลปชช.ช่วงปีใหม่ให้ปลอดภัย