เริ่มแล้ว โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรกโดยแบงก์ออมสิน โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ ” กำชับ ช่วยคนตกงานพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 4 ให้ คือ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามข้อสั่งการความคืบหน้ามาตรการช่วยช่วยเหลือประชาชนผู้ตกงานหรือขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งเป็นตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวมุ่งให้ประชาชนสามารถต่อยอด สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “4 ให้” ได้แก่ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และ ให้พื้นที่ค้าขาย  ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการฯ

เริ่มแล้วโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” พุ่งเป้าช่วยคนตกงานอย่างยั่งยืน

เริ่มแล้วโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” พุ่งเป้าช่วยคนตกงานอย่างยั่งยืน

โครงการนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “4 ให้”

1) การให้ทักษะ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 แห่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มหาวิทยาลัยในโครงการยุวพัฒน์รักถิ่น 64 แห่ง กว่า 900 ชุมชน และเครือข่ายเชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มากมาย ในการช่วยกันฝึกอบรมและสร้างทักษะอาชีพแก่ประชาชนรวมกว่า 100 หลักสูตร ช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ติดตัว สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริงต่อไป 

 

2) ให้เงินทุน เริ่มต้นให้เงินทุนผ่านมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดย ครม. มีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจาก NPLs ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการ เพื่อสนับสนุนผลักดันความสำเร็จของการมอบความช่วยเหลือในระยะแรกของโครงการ ซึ่งในอนาคตจะมีมาตรการสินเชื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 

3) ให้อุปกรณ์

 

และ 4) ให้พื้นค้าขาย โดยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ให้อุปกรณ์ มอบรถเข็น เต็นท์ ร่ม และพื้นที่ค้าขาย แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 3,300 ร้านค้า รวมถึงการให้ใช้พื้นที่ของสาขาธนาคารออมสิน สำนักงานภาค หรือ สำนักงานเขต จัดเป็นตลาดนัดออมสิน เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ตั้งแผงค้าขายสินค้าได้ และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการตลาดนัดออนไลน์ ช่องทาง คือ เพจเฟซบุ๊ก ตลาดนัดออมสิน เป็นต้น

 

“โครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ภายใต้แนวคิด “4 ให้” ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย ถือเป็นการมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เดือดร้อนจำนวนมาก ได้มีการปรับตัวและมองเห็นโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถใช้ความรู้ใหม่และทักษะทางอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอด เป็นทางเลือกและช่องทางต่อยอดในการประกอบอาชีพมากขึ้น ให้สามารถยังชีพตนเองและดูแลครอบครัวต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านนายกฯ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว