ป.ป.ช.เปิดเซฟ 3 บิ๊กทหารหลังพ้นจากตำแหน่ง อดีต ผบ.ทอ.พร้อมคู่สมรส อู้ฟู่สุด 108 ล้าน ส่วน อดีตผบ.ทร. ยังผ่อนบ้าน แต่มีทรัพย์สินเท่าปลัดกห. รายละ 29 ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 3 บิ๊กทหารหลังเกษียณ อดีตผบ.ทอและคู่สมรส รวม 108 ล้าน

28ธันวาคม 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และพล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ หลังพ้นจากตำแหน่ง

 

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณและคู่สมรส รศ.ดร.พรรณรพี อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 108,960,960 บาท เป็นทรัพย์สินของพล.อ.อ.แอร์บูล 20,590,105บาท แยกเป็นเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 9,744,685 บาท เงินลงทุน ในกองทุนเปิด ตราสาร จำนวน 4,553,483 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาทและสัมปทาน 1,931,937 บาททรัพย์สินอื่นรวม 3,060,000 บาท อาทิ ทองคำแท่ง 5 แท่ง 40 บาท เพชร นาฬิกาBreitling พระเลี่ยมทอง

 

สำรับรายได้และรายจ่ายต่อปี โดยประมาณ พล.อ.อ.แอร์บูล แจ้งว่า มีเงินเดือน 1,400,000 บาท เบี้ยประชุม 672,000 บาท รายจ่ายค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาท ประกันชีวิต 100,000 บาท กองทุนต่างๆ 200,000 บาท อุปการะมารดา 100,000บาท เงินบริจาค 50,000 บาท ท่องเที่ยว 150,000 บาท

 

ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส รศ.ดร.พรรณรพี จำนวน 88,370,854 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 6,903 ,173 บาท เงินลงทุน 6,026,085 บาท ที่ดิน 34,732,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 29,700,000 บาท ยานพาหนะ 70,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,696,894 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม 7,412 ,200 บาท ประกอบด้วย เครื่องประดับรวม 70 รายการ อาทิ แหวนทองประดับเพชร สร้อยข้อมือประดับพลอย พระเลี่ยมทอง ตุ้มหูฝังเพชร ชุดสร้อยสังวาลย์ พร้อมจี้ แหวนเพชรพลอยหลากสี มรกต ทับทิม โดยแจ้งว่ามีรายได้และรายจ่ายต่อปีโดยประมาณเงินเดือน1 ,980,000 บาท เบี้ยประชุม 38,200 บาท

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 3 บิ๊กทหารหลังเกษียณ อดีตผบ.ทอและคู่สมรส รวม 108 ล้าน

ด้าน พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน และนางจุฬารัตน์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 29,270,306 บาท แยกเป็นทรัพย์สินของ พล.ร อ.ชาติชาย จำนวน 25,398,206 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 3,308,800 บาท เงินลงทุน 2,165,670 บาท ที่ดิน 9,894,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,840,000 บาท ยานพาหนะ 1,530 ,000 บาทและ สัมปทาน 2,141,736 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม2,518,000 บาท อาทิ สร้อยคอทองคำ พระเลี่ยมทอง แหวน นาฬิกา Rolex

 

มีรายได้และรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ เป็นเงินเดือน 970,000 บาท เงินตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน 500,000 เบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 650,000 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 28,000 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 351,600 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 200,000 บาท

 

ขณะที่คู่สรส นางจุฬารัตน์ มีทรัพย์สินรวม 3,872,099 บาท แยกเป็นเงินฝาก 283,245 บาท สิทธิและสัมปทาน 348,354 บาททรัพย์สินอื่นรวม 3,240,500 บาท อาทิ เข็มขัดนาค นาฬิกา สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 3 บิ๊กทหารหลังเกษียณ อดีตผบ.ทอและคู่สมรส รวม 108 ล้าน

ส่วน พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ และนางรมิดา คู่สมรส แจ้งทรัพย์สินรวม 29,514,036 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ พล.อ.ณัฐ 19,743,167บาท แยกเป็นเงินฝาก 1,484,079 บาท เงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ 62,000 บาท ที่ดิน 1 แปลงใน จ.ฉะเชิงเทรามูลค่า 5,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,800,000 บาท ยานพาหนะ 1,395,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 717,238 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม 5,285,300 บาท อาทิ นาฬิกา 9 เรือน รวมมูลค่า 1,935,300 บาท พระสมเด็จ 1 องค์ มูลค่า 1 ล้านบาท ชุดพระเครื่อง 5 องค์ มูลค่า 1,635,000 บาท ชุดพระเลี่ยมทอง 6 องค์ มูลค่า 500,000 บาท อาวุธปืน 2 กระบอก ชุดพระพุทธรูปบูชา 10 องค์ ซึ่งระบุประเมินค่ามิได้ และแจ้งมีหนี้เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 607,565 บาท

 

มีรายได้และรายจ่ายต่อปีโดยประมาณเป็นเงินเดือน 1,485,000 บาท เบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 820,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท เงินบริจาค 200,000 บาท

 

ส่วนทรัพย์สินของนางรมิดา คู่สมรส จำนวน 9,770,418 บาท แยกเป็นเงินฝาก 32,127 บาท ที่ดินในจ.ปราจีนบุรีและกรุงเทพฯรวม 3 แปลง 6,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 360,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 28,291 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม 2,350,000 บาท อาทิ ชุดแหวนประดับ ต่างหู สร้อยคอ พระเครื่องเลี่ยมทอง กำไล เป็นต้น