ประธานศาลปกครองสูงสุด ชาญชัย แสวงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์รายการสืบสวนความจริงเป็นรายการแรกแบบเปิดใจ กรณีการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาทของศาลปกครองสูงสุดการการคลี่คลายข้อขัดแย้งในองค์กรอิสระ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ สัมภาษณ์พิเศษ สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี บรรณาธิการบริหารเนชั่นออนไลน์  ในโอกาสครบรอบ 20 ปีศาลปกครองไทย ถึงบทบาทของศาลปกครอง ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ศาลปกครองไม่ใช่เครื่องมือโจมตีรัฐบาล
2. ศาลปกครองตัวชี้วัดความเชื่อมั่นลงทุน
3. ศาลปกครองกับการทำงานร่วมกันกับองค์กรอิสระ
4. กฎหมายเป็นอุปสรรคพัฒนาประเทศ
5. ไม่มีค่าโง่ในคำพิพากษา 

บทสัมภาษณ์พิเศษ ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกอากาศทาง รายการสืบสวนความจริง ช่องเนชั่นทีวี 22 เวลา 10.10 น. ดำเนินรายการโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี และ เกวลี ปลัดกอง