svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ชลน่าน"มองเสถียรภาพรัฐบาลง่อนแง่น ชี้ปีหน้าได้เลือกนายกฯใหม่

25 ธันวาคม 2564

"หมอชลน่าน" มองเสถียรภาพรัฐบาลปีหน้าง่อนแง่น ชี้อาจได้เลือกนายกฯใหม่ ตามรธน. ครบวาระ 8 ปี  พล.อ.ประยุทธ์ ต้องหมดวาระ 24 ส.ค. 65

25 ธันวาคม 2564 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มองการเมืองปี 2565 ว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น คือเสถียรภาพของรัฐบาลที่ค่อนข้างง่อนแง่น รัฐบาลในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภา หลักการที่สำคัญคือการปกครองด้วยเสียงข้างมาก เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย จากสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้คือรัฐบาลไม่ได้ใช้เสียงข้างมากในการปกครองหรือบริหารประเทศ สภาหรือรัฐสภาเป็นกลไกที่สำคัญที่จะออกกดออกกติกาให้กับรัฐบาลไปบริหารประเทศ ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเสียงข้างมากไม่เคยทำหน้าที่เลย ถ้าฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือเป็นองค์ประชุมก็จะมีสภาพสภาล่มทุกครั้ง

 

เสถียรภาพรัฐบาลสามารถแปรเปลี่ยน หากมีกฎหมายสำคัญเข้ามา  เช่น พ.ร.ก.เงินกู้ นั่นคือ รัฐบาลไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชน วิกฤตที่ถาโถมรุนแรงมาก ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด วิเคราะห์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  ส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่นเดียวกับสมัยที่มีการแพร่ระบาดของเดลต้า ความลำบากของประชาชน จะเกิดกระแสการเรียกร้องและต่อต้าน ความไม่สงบภายในประเทศก็จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเรื่องปากท้อง ในวิกฤตความเป็นอยู่ พืชผลทางการเกษตร และวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่แล้ว ทำให้เกิดความไม่เสถียรของรัฐบาล

"ชลน่าน"มองเสถียรภาพรัฐบาลง่อนแง่น ชี้ปีหน้าได้เลือกนายกฯใหม่

 

ส่วนกรณีที่จะมีการตีความการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี นั้น ตามมาตรา 264 การตีความพรรคเพื่อไทย จึงมีความเชื่อมั่นว่าหากตีความตามตัวบทกฎหมายพล.อ.ประยุทธ์ จะต้องหมดวาระในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จึงนำมาซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการลาออกหรือยุบสภา ก็ต้องอาศัยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติ โดยการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่แม้ว่าสภาจะอยู่ 

 

ขณะที่ยังมีวิกฤตธงชาติไทยถูกสั่งห้ามใช้ในกีฬานานาชาติองค์กรต่อต้านสารต้องข้ามโลก หรือ wada ที่ ประเทศไทยถูกวาด้า ขึ้นบัญชีดำ ต้องปฏิบัติตามธรรมนูญ หรือ โค้ด ของวาด้า ที่ออกโดยปี 2021 กรณีที่โคชกีฬาเข้าไปใช้ จึงมีการแก้กฎหมายภายใน ให้แล้วเสร็จต.ค. 2564 นอกจากนี้ประเทศไทยตั้ง หน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามในประเทศไทย DCAT อยู่ภายใต้กกท. ซึ่งทางวาด้าเรียกร้องว่าจะต้องแยกออกอิสระจากกกท. 

"ชลน่าน"มองเสถียรภาพรัฐบาลง่อนแง่น ชี้ปีหน้าได้เลือกนายกฯใหม่

 

ขณะที่สิทธิเสรีภาพรัฐบาลไทย ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก มีการขับไล่องค์กรที่มีหน่วยงานในประเทศไทย ทำให้สถานการณ์การเมืองในปี 2565 ไม่น่ามีผลดีกับประเทศ โดยโอกาสการเปลี่ยนแปลง ตนมองว่าน่าจะมีโอกาส โดยการยุบสภาและการเลือกตั้ง พร้อมขอประชาชนต้องช่วยกันต่อต้านให้ประชาชนเองมีโอกาสในการปกครองบ้านเมืองอย่างแท้จริง