กองทัพบก แจ้ง เลื่อนการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ประจําปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 ธันวาคม 2564 พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยวานนี้(22 ธ.ค.)ว่า ตามที่กองทัพบก ได้กําหนดให้มีการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจําปีการศึกษา 2564 โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 ซึ่งจะทําการฝึกในห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 ทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ฝึกในส่วนภูมิภาค และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวมทั้งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้เตรียมมาตรการรองรับการฝึกภาคสนามไว้พร้อมในทุกด้านแล้ว

กองทัพบก แจ้ง เลื่อนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5

แต่เนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าว

กองทัพบกพิจารณาแล้ว จึงประกาศเลื่อนการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ประจําปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในปีนี้ ติดตามข้อมูลการเรียนการฝึกและปฏิบัติตามคําแนะนํา จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําพื้นที่และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของตนเองในระบบกําลังสํารองต่อไป

กองทัพบก แจ้ง เลื่อนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5