กทม. สั่งการให้สำนักงานเขต 50 เขต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายขจิต  ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 

กทม. เข้ม 50 เขต รับมือโควิด-19 ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

ว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขต 50 เขต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์โรค เตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ

 

ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ  อีกทั้งสำรวจความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การกำกับให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

นอกจากนี้ ยังกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

 

ไม่ว่าจะเป็น ตลาด แคมป์คนงาน ชุมชน การจัดกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารที่ผู้ใช้บริการสามารถดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 65  

 

กทม. เข้ม 50 เขต รับมือโควิด-19 ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งการจัดงานปีใหม่  และงานเคาท์ดาวน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้จัดงานหรือผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้น เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ

 

กทม. เข้ม 50 เขต รับมือโควิด-19 ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

 เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด