svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

22 ธันวาคม 2564
4.5 k

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่ปฏิทินวันหยุดปี 2565 ซึ่งมีวันหยุดในปี 65 รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 วัน บางเดือนมีวันหยุดยาวมากถึง 5 วัน ล่าสุดครม.เพิ่มวันหยุดพิเศษให้ประชาชน-คนออฟฟิศอีก 4 วันทีเดียว

22 ธันวาคม 2564  ความคืบหน้าจากทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่ปฏิทินวันหยุด 2565 ซึ่งพบว่ามี วันหยุดทั้งสิ้น 26 วัน กระจายอยู่ใน 9 เดือน โดยพบว่าในบางเดือนมีวันหยุดตรงกับวันศุกร์และวันจันทร์ ทำให้ประชาชนมีวันหยุดยาว 3 วัน จะเป็นเดือนอะไรกันบ้างนั้น ขาเที่ยวขาหยุดได้เวลารีบไปเช็กกันเลย จะได้รีบแพลน วางแผนเที่ยวกับก๊วนสุดเลิฟกันยาวๆ 

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

ได้เวลากางปฏิทินวันหยุด 2565

เดือนมกราคม จำนวน 2 วัน
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ 2565
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2565 

 

เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 1 วัน
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

เดือนเมษายน จำนวน 4 วัน
วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี
วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์

 

เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 วัน
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม : ชดเชยวันวิสาขบูชา

 

เดือนมิถุนายน จำนวน 1 วัน
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

 

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

เดือนกรกฎาคม จำนวน 5 วัน
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

 

เดือนสิงหาคม จำนวน 1 วัน
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

 

เดือนตุลาคม จำนวน 4 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม : ชดเชยวันปิยมหาราช

 

เดือนธันวาคม จำนวน 5 วัน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม : วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม : ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

 

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 และเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน, วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน, วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และปิดท้ายในช่วงวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ได้เวลาเช็กวันหยุดปี 2565 ล่าสุด ปรับเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน