svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ไทยสร้างไทย" จับมือสมาคมทนายความ ฟ้องรัฐบาล

"ไทยสร้างไทย" ออกแถลงการณ์ จับมือ สมาคมทนายความ ร้องต่อ ปปช. เอาผิดรัฐบาล บริหารสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีประสิทธิภาพ


พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ สืบเนื่องจากประชาชนกว่า 700,000 คน ได้ร่วมกันเข้าชื่อต่อพรรคไทยสร้างไทยขอให้ดำเนินคดีกับรัฐบาล   กรณีบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผิดพลาด ไม่สามารถควบคุม ป้องกันโรค และให้การรักษาพยาบาลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จนเป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากได้รับอันตรายแก่สุขภาพและถึงแก่ชีวิต 

พรรคไทยสร้างไทยขอบคุณสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ที่รับเป็นทนายความฟ้องคดีให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดยได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า หากผลการกระทำความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย ประชาชนควรมีสิทธิจะฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 194 และตามนัยคำพิพากษาฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) ที่ 5673/2562 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว

 

แต่เนื่องจากประธานศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า คดีที่ยื่นฟ้องนี้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงสั่งไม่รับไว้พิจารณา โดยกฎหมายได้บัญญัติให้คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด และประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องโดยตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเองได้ ต้องร้องผ่าน ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 (1) 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน ที่เดือดร้อนจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาล และเป็นไปตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ พรรคไทยสร้างไทย   จะประสานกับสมาคมทนายความ เพื่อนำรายชื่อผู้ร้องเรียนทั้งหมด  ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมาย เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญต่อไปจนถึงที่สุด