ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่าง! ศาลอาญากรุงเทพใต้ สั่งลงโทษจำคุก “โจเซฟ” ฐานละเมิดอำนาจกรีดแขนตัวเองในศาลเป็นเวลา 2 เดือน ปรับ 500 บาท สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โทษจำให้รอลงโทษ 6 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (17 ธ.ค.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง นัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล หมายเลขดำ ลศ.2/2564 ที่ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้กล่าวหา ตั้งเรื่องดำเนินคดี นายกฤษพล ศิริกิตติกุล หรือ โจเซฟ จำเลยคดี 112 ในความผิดละเมิดอำนาจศาล กรณีใช้คัตเตอร์กรีดแขนตนเองในห้องพิจารณาศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 ระหว่างการพิจารณาคดี ม.112 คดีม็อบสถานทูตเยอรมัน ซึ่งวันดังกล่าว นายโจเซฟ ได้ใช้มีดคัตเตอร์กรีดบริเวณต้นแขน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ปล่อยทนายอานนท์ นำภา และ เบนจา อะปัญ 
(อ่านรายละเอียด) 

 

ศาลสั่งจำคุก “โจเซฟ” กรีดแขนหน้าบัลลังก์ 2 เดือน ปรับ 500 บาท

     โดยวันนี้ภายหลังศาลดำเนินกระบวนการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาแล้ว จึงมีคำสั่งว่า พิเคราะห์รายงานเจ้าหน้าที่ของผู้กล่าวหา และคําให้การรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ถูกกล่าวหามีดคัตเตอร์ขนาดเล็กเข้ามาในบริเวณศาลแล้วกรีดแขนตนเองในห้องพิจารณาคดี ในขณะที่ศาลกำลังพิจารณาคดี การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30 (1) ประกอบมาตรา 33 (ข) วรรคท้าย ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15  

 

ศาลสั่งจำคุก “โจเซฟ” กรีดแขนหน้าบัลลังก์ 2 เดือน ปรับ 500 บาท

     แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาแถลงว่า การกระทำของตนมิได้มีเจตนามุ่งทำร้ายชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพของผู้อื่นแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการแสดงออกถึงสัญลักษณ์บางประการตามข้อเรียกร้องเท่านั้น ศาลจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแก้ไขกลับตนเป็นคนดีต่อไป ให้จําคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำหนด  2 เดือนและปรับ 500 บาท

 

     ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การไต่สวน จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำหนด 1 เดือน และปรับ 250 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 6 เดือน หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ทั้งนี้ศาลได้กําชับผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าให้พึงระมัดระวังและไม่ประพฤติปฏิบัติดังกรณีเช่นนั้นอีก 

 

ศาลสั่งจำคุก “โจเซฟ” กรีดแขนหน้าบัลลังก์ 2 เดือน ปรับ 500 บาท