svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

10 อันดับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในประเทศ

17 ธันวาคม 2564
877

ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ อัปเดต 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ในประเทศไทย ประจำวันวันที่ 17 ธ.ค. 64

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศไทย ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 64 ได้แก่ 

 

1.กรุงเทพมหานคร

ผู้ติดเชื้อ 578 ยอดสะสม  434,127 ราย

 

2.นครศรีธรรมราช

ผู้ติดเชื้อ 208 ยอดสะสม  45,808 ราย

 

3.ชลบุรี

ผู้ติดเชื้อ 166 ยอดสะสม 110,329 ราย

 

10 อันดับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในประเทศ

4.สงขลา

ผู้ติดเชื้อ 137 ยอดสะสม 64,474 ราย

 

5.สมุทรปราการ

ผู้ติดเชื้อ 128 ยอดสะสม 130,793 ราย

 

6.สุราษฎร์ธานี

ผู้ติดเชื้อ 89 ยอดสะสม 27,801 ราย

 

10 อันดับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในประเทศ

7.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ติดเชื้อ  78 ยอดสะสม 19,423 ราย

 

8.พัทลุง

ผู้ติดเชื้อ 77 ยอดสะสม 12,918 ราย

 

9.ปัตตานี

ผู้ติดเชื้อ 74 ยอดสะสม 47,765 ราย

 

10.เชียงใหม่

ผู้ติดเชื้อ  65 ยอดสะสม 28,173 ราย