กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยยกระดับคุณภาพบริการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT พร้อมผนึกพันธมิตรและ Food Delivery Platform ช่วยขยายตลาด-สร้างมูลค่าเพิ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ กระทรวงมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ตามนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพงานบริการและให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานอาหารไทยทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ ความสะอาด บริการ และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

 

โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครัวการบินไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี สมาคมเชฟประเทศไทย และ Food Delivery Platform ที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากขึ้น

โดยในปี 2564 มีร้านอาหารเข้ารับการคัดเลือกกว่า 200 ร้าน และมี 13 ร้านที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการตลาดจาก Influencer หรือผู้มีชื่อเสียงที่จะมาช่วยรีวิวร้านให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมจัดทำแคมเปญโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Lineman, Food panda, Grab, True Food และ Airasia Food อีกด้วย

พาณิชย์หนุนร้าน Thai SELECT เพิ่มยอดขาย

พาณิชย์หนุนร้าน Thai SELECT เพิ่มยอดขาย

ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 1,000 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 249 ร้าน ภาคเหนือ 164 ร้าน ภาคกลาง 256 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ร้าน ภาคใต้ 153 ร้าน และภาคตะวันออก 55 ร้าน ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภท Thai SELECT SIGNATURE  จำนวน 11 ร้าน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ร้าน