พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 9 ทุกชนิด โดยข้าวหอมมะลิจ่ายต่างเยอะสุด รองลงมาข้าวเหนียว ข้าวหอมนอกพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วัฒนศักย์ เสือเอี่ยมระบุ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 9 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 3-9 ธ.ค.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจากงวดก่อนหน้า

 

หลังจากราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 9 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,149.06 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,850.94 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,825.03 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,174.97 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,886.87 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,113.13 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,078.39 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,921.61 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,494.99 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,505.01 บาท

เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 9 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 53,913.16 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,799.52 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 27,828.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 57,648.30 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 56,080.16 บาททั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3