นิวซีแลนด์ตั้งเป้าสร้างสังคมปลอดการสูบบุหรี่ โดยเตรียมออกกฎหมายใหม่ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถซื้อบุหรี่สูบได้อีกตลอดชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ไอย์ชา เวอร์รอลล์ รัฐมนตรช่วยสาธารณสุขนิวซีแลนด์  ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่จะไม่เริ่มมีพฤติกรรมสูบบุหรี่  โดยจะออกกฎหมายใหม่ในปีหน้าเพื่อห้ามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่คนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยกฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2570 และคนที่มีอายุ 14 ปีในปีดังกล่าวจะไม่สามารถซื้อบุหรี่ไปตลอดชีวิต

 

ขณะที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดห้ามบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถซื้อบุหรี่ได้

 

นอกจากนี้ภายใต้กฎหมายใหม่จะกำหนดลดจำนวนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ตั้งแต่ปี 2567 และอนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะบุหรี่ที่มีนิโคตินปริมาณต่ำตั้งแต่ปี 2568

 

 

ที่ผ่านมารัฐบาลนิวซีแลนด์ตั้งเป้าสร้างสังคมปลอดการสูบบุหรี่ภายในปี 2568 โดยพยายามลดการสูบบุหรี่ด้วยการขึ้นภาษียาสูบ กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ เช่น สถานที่ทำงานในร่ม และโรงเรียน ห้ามการโฆษณาและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกำหนดมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องติดคำเตือนบนซองบุหรี่

 

ส่วนแผนการออกกฎหมายใหม่จะทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการควบคุมอุตสาหกรรมบุหรี่อย่างเข้มงวดที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง รองจากภูฏาน ที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ทั่วประเทศ ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่กำหนดให้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในปี 2555

 

 

 

เป้าหมายปลอดการสูบบุหรี่ในปี 2568 กำหนดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ ในปี 2555 โดยหวังจำกัดจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็น 5% ของประชากรทั้งประเทศ

 

ขณะที่ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ 13% ของประชากร 5 ล้านคน และเกือบ 5 แสนคนสูบบุหรี่ทุกวัน นอกจากนี้บุหรี่คร่าชีวิตประชากรปีละเกือบ 4,500 คน หรือวันละ 12 คน โดยเป็นการเสียชีวิตจากการสูบหรือได้รับควันบุหรี่มือสอง