บางซื่อประกาศ 3 วันสุดท้าย รอบเก็บตก walk in ฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์" เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

CVC กลางบางซื่อ ประกาศนับถอยหลัง 3 วันสุดท้าย ขยายเวลารอบเก็บตก สำหรับ เด็ก อายุ 12-18 ปี (เกิด 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2552) รับ วัคซีนชนิด "ไฟเซอร์" เข็มที่ 1 

 

รอบเก็บตก 3 วันสุดท้าย walk in ไฟเซอร์ เข็มที่ 1

 

  • สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจากสถานศึกษาใด
  • เด็กที่ศึกษานอกระบบ
  • เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
  • ทั้งคนไทย, ต่างชาติ และ ต่างด้าว

 

รอบเก็บตก 3 วันสุดท้าย walk in ไฟเซอร์ เข็มที่ 1

 

walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1 ในวันที่ 5-7 ธ.ค. นี้ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. (ปิดรับลงทะเบียน 16.30 น.) มาพร้อมผู้ปกครองโดยชอบธรรม

รอบเก็บตก 3 วันสุดท้าย walk in ไฟเซอร์ เข็มที่ 1

 

 

รอบเก็บตก 3 วันสุดท้าย walk in ไฟเซอร์ เข็มที่ 1