กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อม รักษาความปลอดภัยทางน้ำ จัดเรือให้บริการฟรี สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเดิม 

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการสัญจรทางน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ ท่าเทียบเรือต่างๆในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ โดยจัดเรือข้ามฟากให้บริการจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 


1.เส้นทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่าให้บริการเรือข้ามฟากฟรี 3 ท่าเรือสำหรับประชาชนฝั่งธนบุรี ที่จะข้ามไปฝั่งท้องสนามหลวง ได้แก่ท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เรือข้ามฟากเอกชน ให้บริการ 3 เส้นทาง  ได้แก่ ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์ เวลา 06.00-18.00 น. ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าช้าง เวลา 06.00-18.00 และท่าวังหลัง-ท่ามหาราช เวลา 10.00-20.00 น. ในส่วนเรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการจากท่าน้ำนนทบุรี ถึง ท่าเรือวัดราชสิงขร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 (วันพ่อแห่งชาติ) เวลา 12.00 - 17.00 ทุก 60 นาที และวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ) เวลา 08.00-17.00 น. 


2.เส้นทางฝั่งคลองแสนแสบ ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ - ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ในวันที่ 5 -6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯร.9 ที่ในหลวงและพระราชินี จะทรงเสด็จไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 279 ไร่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้งานตามพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด“สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน” ทั้งยังสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อมอบให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและใช้บริการในปี 2567 

เจ้าท่าจัดเรือให้บริการฟรี ปชช.ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย และมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธีฯ และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดย กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 16.00 น. โดยขอให้ร่วมกิจกรรมด้วยความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป