กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแอนตี้บอดี ภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19 ของคนไทยที่ยังไม่มีภูมิ 41.3% ขณะที่ 58% มีภูมิคุมกันจากวัคซีน และติดเชื้อเองโดยธรรมชาติ แนะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ได้ สำรวจภูมิคุ้มกัน ต่อ โควิด-19 ในประชากรไทย ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19  จำนวน 26,717 คน อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52  จาก 12 เขตสุขภาพ รวมกว่า 30 จังหวัด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว เกินร้อยละ 100  

 

การสำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกัน ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการสำรวจแยกตามจำนวนตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากจังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ พบผู้ที่มีแอนติบอดีคิดเป็นร้อยละ ดังนี้..

 • เขตสุขภาพที่ 1 ลำปาง ลำพูน พะเยา จำนวน 1,416 คน พบร้อยละ 0.4
 • เขตสุขภาพที่ 2 เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จำนวน 1,431 คน พบร้อยละ 1.7
 • เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ อุทัยธานี จำนวน 1,366 คน พบร้อยละ 0.4
 • เขตสุขภาพที่ 4 ปทุมธานี สิงห์บุรี จำนวน 1,382 คน พบร้อยละ 2.5
 • เขตสุขภาพที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม จำนวน 1,084 คน พบร้อยละ 2.7 
 • เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จำนวน 2,517 คน พบร้อยละ 2.8 
 • เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จำนวน 3,726 คน พบร้อยละ 1.2 
 • เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ จำนวน 3,137 คน พบร้อยละ 0.9 
 • เขตสุขภาพที่ 9 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์” จำนวน 4,084 คน พบร้อยละ 1.0 
 • เขตสุขภาพที่ 10 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 3,702 คน พบร้อยละ 0.5
 • เขตสุขภาพที่ 11 ชุมพร ระนอง นราธิวาส จำนวน 1,744 คน พบร้อยละ 1.1 
 • เขตสุขภาพที่ 12 นราธิวาส สตูล จำนวน 1,128 คน พบร้อยละ 6.2

 

เร่งฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19

ผลจากการสำรวจแอนติบอดีในภาพรวมของ 12 เขตสุขภาพพบร้อยละ 1.4 จากการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ข้อมูลการติดเชื้อที่ตรวจพบในระบบด้วยการตรวจ RT-PCR ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2564 มีการติดเชื้อ 1,884,802 คน จากประชากรในประเทศ 72,034,815 คน คิดเป็นอัตราการติดเชื้อร้อยละ 2.6 และมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ 54.7


 
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 จะเกิดขึ้นได้ด้วยการฉีดวัคซีน หรือเกิดจากการติดเชื้อเองโดยธรรมชาติ ขณะนี้ภาพรวมภูมิคุ้มกันทั้งประเทศจากการฉีดวัคซีนและติดเชื้อจนเกิดภูมิแล้วมีประมาณร้อยละ 58.7 ดังนั้นยังมีประชาชนอีกประมาณร้อยละ 41.3 ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อ และเกิดอาการรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้  

 

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสอบแอนติบอดี พบคนไทยมีภูมิคุ้มกันโควิด 58%

สำหรับ พื้นที่ที่มีจำนวนประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันยังไม่มาก จะต้องเร่งสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันให้ได้มากๆ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องไปฉีดวัคซีนให้เยอะขึ้น ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย