svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

คลังเปิดตัวเลข ยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้ เฉียด 1.9 แสนล้าน

03 ธันวาคม 2564

คลังเปิดเผย ยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ล่าสุดอยู่ที่กว่า 1.8 แสนล้านบาท รัฐบาลจ่ายประมาณ 50% ด้าน โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,718 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีความคืบหน้า ดังนี้

 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

 • มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.22 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย
 • โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 184,823.7 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงิน

 • ที่ประชาชนจ่ายสะสม 93,934.0 ล้านบาท
 • รัฐร่วมจ่ายสะสม 90,889.7 ล้านบาท

 

 

คลังเปิดตัวเลข ยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้ เฉียด 1.9 แสนล้าน

 

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 73,061.3 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 29,910.5 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 8,876.6 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 69,616 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 3,162.5 ล้านบาท
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 196.8 ล้านบาท

 

 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 คน จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย
 • โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,718 ล้านบาท
 • มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,064 ล้านบาท
 • คิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท
 • มูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 194.9 ล้านบาท

 

คลังเปิดตัวเลข ยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้ เฉียด 1.9 แสนล้าน

 

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 179.6 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 198.8 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 412.9 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 2,982.6 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 139 ล้านบาท

 

นายพรชัย ฐีระเวช

 

การใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ล่าสุด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

 • มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2,657.7 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงิน

 • ประชาชนใช้จ่าย 1,372.2 ล้านบาท
 • รัฐร่วมจ่าย 1,285.5 ล้านบาท

 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 2 ล้านบาท

 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 79,000 ราย

 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือใช้จ่ายในส่วน e-Voucher สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564