“นิพนธ์” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI 2021) หนุนผู้ประกอบการ-พี่น้องเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุน กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินภาคใต้ กระจายทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY EXPO HATYAI 2021) ที่ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “future Wealth” โดยมีคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารธนาคารพานิชย์ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคในภาคใต้ ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินการลงทุน รวมทั้ง การให้ความรู้ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงาน ให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหาดใหญ่และภาคใต้ สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินให้กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ

 

“นิพนธ์”เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่  หนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นักธุรกิจ พี่น้องเกษตรกรจะได้เลือกใช้เงินทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลนำนโยบายประกันรายได้มาดูเลเกษตรกรราคาสินค้าเกษตรจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายตัวโดยเฉพาะ ปาล์ม กับยางพารา ทำให้ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ยังสามารถขับเคลื่อนได้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มธุระกิจต่างๆจะได้เข้าถึงมาตรการทางการเงินต่าง ๆ ที่ภาครัฐ ธนาคาร และสถาบันการเงินได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้

 

ทั้งนี้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดงานดังกล่าว และร่วมกันสร้างความตื่นตัวแก่ธุรกิจ และประชาชนทั่วไปในภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ให้ก้าวต่อไป

 

“นิพนธ์”เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่  หนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

“นิพนธ์”เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่  หนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน