svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เคาะมาตรการเยียวยากลุ่มคนกลางคืน รับ 5,000 บาท 2 เด้ง

03 ธันวาคม 2564
1.4 k

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ข้อสรุป มาตรการช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างสถานบริการสถานบันเทิง ประมาณ 2-3 แสนคนทั่วประเทศ เคาะจ่าย 5,000 บาท ม.33 รับ2ต่อ รับเหนาะๆ 1.2 หมื่นต่อคน คาดว่าสิ้นเดือนนี้จ่ายเงินเยียวยาได้ทั้งหมด

วันนี้ ( 3 ธ.ค. 64 ) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน ธุรกิจจัดอีเว้นท์-คอนเสิร์จ สถานบริการบันเทิง พร้อมกับสภาพัฒน์ ครั้งที่ 2 ถึงแนวทางช่วยเหลือเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรี ศิลปินและผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

เคาะมาตรการเยียวยากลุ่มคนกลางคืน รับ 5,000 บาท 2 เด้ง

 

โดยผลจากการหารือได้ข้อสรุปมีมติร่วมกัน เห็นสมควรจ่ายเงินเยียวยาให้ 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไป ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SME จะจ่ายให้นายจ้าง 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เช่น ธุรกิจ SME นั้นมีลูกจ้าง 100 คน นายจ้างก็จะได้เงิน 300,000 บาท/เดือน โดยให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเยียวยาเป็นกลุ่มที่ 2  คือ จ่ายให้ลูกจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในประกันสังคม ม.33 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก กรณีเหตุสุดวิสัย จ่าย 50% ของรายได้ และส่วนที่ 2 เยียวยาอีก 5,000 บาท (ม.33 เรารักกัน) หากได้รับเงิน 2 ส่วนรวมกันก็จะเป็นเงิน 12,500 บาท ถือว่าได้รับ 2 ต่อ

 

เคาะมาตรการเยียวยากลุ่มคนกลางคืน รับ 5,000 บาท 2 เด้ง

 

และกลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด เนื่องจากอยู่ในอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  ไม่มีเงินเดือน ไม่มีฐานข้อมูลยืนยันอาชีพ  เช่น นักดนตรี ศิลปิน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใน ม.40 ผ่านทางสมาคมธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ เป็นผู้รับรอง โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

 

นอกจากนี้ในส่วนของศิลปินผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา 

ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ได้วันนี้ จะเสนอไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินกู้รวมวงเงินประมาณ 1 พันล้านบาท ประเมินว่ามีผู้ได้รับเยียวยาประมาณ 3 แสนคน และคาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนนี้  ส่วนกรณีที่หากวันที่ 16 มกราคม 2565 สถานบันเทิงไม่สามารถเปิดกิจการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19  ก็จะเสนอรัฐมนตรีพิจารณาขอยกเว้นบางกิจกรรม เช่น การทำบุญประเพณีที่ต้องมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องได้ เพราะจัดงานไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

 

ด้านนายธเนส สุขวัฒน์ ตัวแทนนักดนตรีอิสระอาวุโส และตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ต ระบุว่า ได้รวบรวมรายชื่อตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจบันเทิง ดนตรี ผับ บาร์ เสนอให้กับกระทรวงแรงงานแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาต่อเนื่อง แต่คาดว่าไม่เกิน 1-2 แสนคน

 

เคาะมาตรการเยียวยากลุ่มคนกลางคืน รับ 5,000 บาท 2 เด้ง

 

และนอกจากเสนอชื่อขอรับเงินเยียวยา ยังประสานไปยังผู้ประกอบกิจการธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ ให้สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม ปฏิบัติตามหลักมาตรการด้านสุขอนามัย หรือ SHA เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อที่หากวันที่ 16 มกราคม ยังกลับไปเปิดบริการไม่ได้ อย่างน้อยก็ถือเป็นการช่วยเหลือภาครัฐและตัวเองด้วย