svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลให้ "รุ้ง ปนัสยา" ประกันตัวคดี ปักหมุดสนามหลวง หลังทนายยื่นเหตุติดสอบ

30 พฤศจิกายน 2564
653

รอดคุก! ศาลให้ "รุ้ง ปนัสยา" ประกันตัวคดีปักหมุดสนามหลวงโดยมีเงื่อนไข หลังทนายยื่นเหตุติดสอบปลายภาค แต่วันนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวยังลุ้นยื่นประกันคดีที่ศาลอาญาใต้อีก ทนายเผยเตรียมยื่นขอประกันเพนกวินต่อด้วยเหตุผลเดียวกัน

     วันนี้ (30 พ.ย.) ศาลอาญามีคำสั่งที่ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง เเกนนำราษฎร จำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 (คดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง เมื่อวันที่ 19 - 20 ก.ย.63) โดยทนายยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาอ้างว่า จำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษามีความจำเป็นจะต้องสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา และจำเลยที่ 5 ยืนยันว่า จะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นอีก 

 

     โดยศาลเรียกไต่สวนแล้วผู้ร้องนำสืบว่า จำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 มีกำหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-16 ธ.ค. ซึ่งจำเลยที่ 5 ลงทะเบียนเรียนและต้องสอบใน 4 วิชา ทั้งนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา อธิบายว่า ในบางวิชาที่มีการรายงานแทนการสอบอาจมีการขยายระยะเวลาหลังกำหนดการสอบข้อเขียนไปอีกบ้าง แต่ในที่สุดแล้วต้องไม่เกินวันที่ 12 ม.ค. 65 ซึ่งเป็นวันส่งคะแนนของบรรดาอาจารย์ผู้สอนต่อทางคณะ 
 

 

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง

     นอกจากนี้ในภาคเรียนที่ 2 ของปี 4 จำเลยที่ 5 จะต้องทำการวิจัยส่วนบุคคลเพื่อจบการศึกษา ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนาม 1 ภาคเรียน ทั้งนี้การสอบของนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยานั้น จะต้องมีการเก็บข้อมูลและทำรายงานด้วย มิใช่การนั่งสอบข้อเขียนแต่เพียงอย่างเดียว จำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ศาลได้กำหนด

 

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ 5 จะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ยินดีอยู่ในเคหสถานโดยจำกัดเวลาหรือตลอดเวลาตามที่ศาลสั่ง เว้นแต่การไปเล่าเรียนศึกษา ทั้งจำเลยที่ 5 มี บิดา มารดา และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมจะกำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 อยู่ในเงื่อนไขที่คาดกำหนด

 

     โดยศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 อย่างจำกัด โดยให้มีผลเฉพาะตั้งแต่วันนี้ - 12 ม.ค. 65 กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 ทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยที่ 5 เข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่นหรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาลห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักร โดยให้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา เป็นผู้กํากับดูแลให้จําเลยที่ 5 ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หากผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 90,000 บาทโดยไม่เรียกหลักประกัน
 

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง

     ภายหลัง นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า วันนี้ยังไม่สามารถปล่อยน.ส.ปนัสยา หรือ รุ้ง ออกมาได้ เพราะติดหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ คือ คดี #ใครๆก็ใส่ครอปท็อป และคดี #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป ซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปยื่นเรื่องขอประกัน 

 

     ขณะที่ในส่วนของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำที่เป็นนักศึกษาและถูกคุมขังอยู่นั้น ทางทีมทนายกำลังเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบเพื่อยื่นให้ศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวออกมาเช่นกัน

 

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน