"ก้าวไกล" แสดงความยินดี "ก้าวหน้า" หลังชนะเลือกตั้ง อบต กวาดมาได้ 38 แห่ง หวังสะท้อนสู่การเมืองระดับชาติ จนเห็นความเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 พฤศจิกายน 2564 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวแสดงความยินดีกับคณะก้าวหน้า ที่ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ทั้งหมด 38 แห่ง ถือเป็นปรากฏการณ์ตื่นตัวของการเมืองท้องถิ่น ที่ประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตนเอง

 

ทั้งนี้ ซึ่งการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ตัวแทนของประชาชนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและงบประมาณในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลก็มีนโยบายที่สอดคล้องกับคณะก้าวหน้า คือ พยายามผลักดันให้มีการกระจายอำนาจรวมศูนย์ ให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง พรรคก้าวไกลเองกำลังเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

 

โดยพรรคก้าวไกล มีข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจของ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ในการเข้ามาใช้อำนาจสอบสวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแทรกแซงท้องถิ่น เกินอำนาจและบทบาทของผู้กำกับดูแล ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่นอย่างชัดเจน

"ความเข้มแข็งของการเมืองในระดับท้องถิ่นจะสามารถเป็นตัวสะท้อนว่าการเมืองระดับชาติพร้อมเดินไปข้างหน้า และเชื่อว่า เราจะได้เห็นปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้งในการเลือกตั้งระดับชาติ" เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าว