กรมการค้าภายในผนึกภาครัฐและเอกชนดันโครงการ ‘พาณิชย์ลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร’ ลดราคาสูงสุด 35% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุกรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ดำเนินโครงการ ‘พาณิชย์ลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร’ เนื่องจากการนำเข้าเคมีเกษตรจากประเทศจีนมีการกำหนดมาตรการในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตลดลง และจำกัดในเรื่องการส่งออก ส่งผลให้สถานการณ์ราคาเคมีเกษตรในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้ความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น โดยเคมีเกษตรที่นำมาลดราคาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาปราบศัตรูพืช กำจัดโรคพืช และกำจัดแมลง ลดราคาสูงสุด 35% รวมทั้งสิ้น 235,268 ลิตร หรือกิโลกรัม โดยดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2564 - 28 ก.พ. 2565 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับเกษตรกรได้พอสมควร

นอกจากความร่วมมือจากทั้ง 3 สมาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการ ‘เกษตรสุขใจ’ เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 2.8 ล้านราย โดยเกษตรกรจะได้วงเงินในบัตรรายละ 50,000 บาท สามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้ที่ร้านที่ร่วมรายการ โดย ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สำหรับสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ธ.ก.ส.ก็มีสินเชื่อสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตในอัตราดอกเบี้ย 4.75% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตร หารือมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด