เลือกตั้ง อบต. - กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด พบรายงานทุจริตแล้ว 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ เป็นเรื่อง “การซื้อเสียง”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า  การเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั่วประเทศ 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเรียบร้อยมีประชาชนทยอย มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 135,500 คน เป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  123,236 คน และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 12,264 คน

 

ส่วนที่วิตก ว่า เสนเลือกตั้ง จะทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่  รองเลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้ เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดจุดคัดกรองต่างๆรวมถึงจัดให้มีคูหาพิเศษ   สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทุกจุด ทุกขั้นตอน จะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อทำความสะอาดทุกจุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ

ส่วนรายงาน  เรื่อง การซื้อสิทธิหากมีพยานหลักฐาน  ร้อยตำรวจเอกชนินท์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายคดีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผย สถิติเรื่องร้องเรียนล่าสุดทั้งหมด 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่อง "การซื้อเสียง"  และรายละเอียด  ยังอยู่ในชั้นสอบสวน

 

สำหรับ ปรากฏการณ์ที่ประชาชนแห่กลับบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้การจราจรติดขัดตลอดสาย แสดงให้เห็นว่า   ประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนให้ความร่วมมือมาใช้สิทธิ์ส่วน  ผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลหรือเจ็บป่วย สามารถแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในกรอบระยะเวลา 7 วัน ถึง  วันที่ 5 ธันวาคม  โดยแจ้งเหตุผ่าน 3 ช่องทาง  คือ แจ้งเหตุด้วยตัวเองที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน , แจ้งทางไปรษณีย์  และแจ้งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถมอบหมายให้ผู้แทนยื่นแทนได้ สำหรับคนที่ไม่สะดวกยื่นเอง