กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน พบการระบาดซ้ำบางส่วนในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมแจง จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นวันนี้ มาจากการคัดกรองในเรือนจำระบาดใหม่

26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 752 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 671 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 81 ราย) โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ ส่วนใหญ่มาจากเรือนจำระบาดใหม่ที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด ซึ่งต้องเร่งตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพื่อให้การรักษาอย่างรวดเร็ว

กรมราชทัณฑ์ แจง ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ขณะที่มีผู้ติดเชื้อรักษาหายเพิ่ม 401 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 4,262 ราย (กลุ่มสีเขียว 85.3% สีเหลือง 14.5% และสีแดง 0.2%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 76,918 ราย หรือ 92.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม 83,425 ราย

นายอายุตม์ กล่าวว่า สถานการณ์ในวันนี้ พบการระบาดซ้ำในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการระบาดเพียงบางส่วน ส่งผลให้มีจำนวนเรือนจำสีขาวลดลงอยู่ที่ 121 แห่ง และเรือนจำสีแดง 21 แห่ง
โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 11 แห่ง (ระบาดใหม่ 7 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอนาทวี เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำอำเภอปากพนัง เรือนจำอำเภอฝาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และที่ระบาดซ้ำในแดนบางส่วน 4 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา และเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ขณะที่มีเรือนจำอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT แล้วทั้งสิ้น 10 แห่ง ที่จะทยอยพ้นจากการระบาดได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

กรมราชทัณฑ์ แจง ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังไปแล้วทั้งสิ้น 455,982 โดส โดยแบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 265,442 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 180,235 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 10,305 ราย

กรมราชทัณฑ์ แจง ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น