ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านเก้าเส้ง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา แห่จับ ปลากระบอก ช่วงมรสุม ขายสร้างรายวันละกว่า700บาท

ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านเก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นำอวนลากชายฝั่งมาจับปลากระบอกบริเวณชายหาดสมิหลา หลังจากไม่สามารถนำเรือไปทำประมงได้ชั่วคราว เพราะเป็นฤดูมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทะเลมีคลื่นลมแรง สามารถสร้างรายได้งามทุกวัน

            เวิ้งอ่าวชายหาดสมิหลา นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ยังเป็นแหล่งที่มีปลากระบอกชุกชุมตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงนี้ปลากระบอกจะชุกชุมมาก ตลอดแนวชายหาดสมิหลาจะเต็มไปด้วยชาวประมงพื้นบ้านที่พากันนำอวนลากชายฝั่งมาจับปลากระบอกขายสร้างรายได้ในช่วงที่ต้องหยุดทำการประมงตลอดฤดูมรสุม มีนักท่องเที่ยวมาซื้อกันถึงริมหาด

            หนึ่งในชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้ง สมคิด มะหะพันธ์ บอกว่า ราคาปลากระบอกที่ซื้อขายกันริมหาด หากเป็นปลาตัวใหญ่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 350 บาท ส่วนตัวเล็กจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 –200 บาท ถือเป็นราคาที่ดีมาก ในแต่ละวันชาวประมงแต่ละคนสามารถลากอวนจับปลากระบอกได้ไม่ต่ำกว่า 3-4 กิโลกรัม สร้างรายได้วันละประมาณ 600 - 700 บาท สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูมรสุมที่มีระยะเวลาเกือบ 3 เดือน 

แห่จับ ปลากระบอก สร้างรายได้ช่วงมรสุม