โคราชป่วน ผู้สมัครนายก อบต.พร้อมทีมงานติดเชื้อลามนักเรียนป่วยสะสม 13 ราย งัด กฎหมายสาธารณสุข ห้ามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกมาใช้สิทธิ

จังหวัดนครราชสีมาได้เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดวันนี้ ในกลุ่ม คลัสเตอร์หาเสียงเลือกตั้งอบต. ต.หนองระเวียง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเป็นทีมงานสนับสนุน ผู้สมัครนายกอบต. หนองระเวียง ได้ตระเวนช่วยหาเสียงในพื้นที่ วันที่ 18 พ.ย.64 มีอาการป่วย เป็นไข้ เจ็บคอ จึงไปรักษาและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)โตนด ต.หนองระเวียง ผลยืนยันติดเชื้อ

 

ทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง (สสอ.) ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคย้อนหลังไทม์ไลน์ 14 วัน พบผู้ป่วยได้หาเสียงหลายหมู่บ้าน และร่วมงานทอดกฐินสามัคคี จึงนำกลุ่มเสี่ยง 12 ราย ที่นั่งรถกระบะคันเดียวกันและพบปะในระหว่างทำกิจกรรมไปตรวจหาเชื้อ พบผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต.หนองระเวียง ทีมงานและครอบครัวรวมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง ติดเชื้อรวมสะสม 13 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคและตรวจคัดกรอง ATK เพื่อนนักเรียนห้องเดียวกัน 

 

ส่วนที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ. นครราชสีมา นายแพทย์สมบัติ  วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

น.พ สมบัติ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 114 ราย เป็นผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ 7 ราย และในพื้นที่ 107 ราย รวมป่วยสะสม 32,339 ราย รักษาหาย 30,588 ราย ยังรักษาอยู่ 1,501 ราย เสียชีวิตสะสม 250 ราย

 

ส่วนสถานการณ์ในเรือนจำกลางนครราชสีมา ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหาย 1,736 ราย ป่วยสะสม 1,942 ราย ทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหาย 484 ราย ป่วยสะสม 506 ราย

 

ด้าน พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งให้ กกต.ท้องถิ่น อบต.243 แห่ง ดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้เตรียมช่องทางพิเศษในการใช้สิทธิเลือกตั้ง หากเป็นบุคคลที่ถูกคำสั่งให้กักตัว เนื่องจากเป็นผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงการออกมานอกสถานที่กักตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่ออาจมีความผิด พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ศ 2558 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดจากผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงออกมาหย่อนบัตรเลือกตั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการต้นทางโดยพิจารณาตามมาตรกรสาธารณสุข โดยออกคำสั่งให้กักตัวอย่างเด็ดขาด


ข่าว/ภาพ : เกษม ชนาธินาถ จ.นครราชสีมา